Sonuç İlanı


Orman İşletme Müdürlüğü-Dursunbey OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Torbalı Kömür Alımı ( 10-18 mm ) ton 300

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar