Sonuç İlanı


İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÜSTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BORU (PE) SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)