Sonuç İlanı


Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin İKİLİ JAKLI YER ALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İkili Jaklı Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi Satın Alınması adet 70

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar