Sonuç İlanı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ZARARLI YAZILIM ENGELLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Zararlı Yazılım Engelleme Sistemi adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar