Sonuç İlanı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin GÜBRE,TORF VE POMZA SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (GÜBRE ALIM İŞİ)
1 Leonardit ton 100
2 Koyun Gübresi metreküp 1.500
3 3 15+ME KOMPOZE GÜBRE ton 30
4 AMONYUM SÜLFAT ton 15
5 KONTROLLÜ SALINAN GÜBRE ton 3
2. KISIM (TORF ALIM İŞİ)
1 TORF metreküp 3.000
3. KISIM (POMZA ALIM İŞİ)
1 POMZA metreküp 3.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar