Sonuç İlanı


KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KUYU KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KUYU KABİNİ adet 200

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar