Sonuç İlanı


İdil -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 kömür (portakal 7000-7400 kalori) kömür alımı ve dağıtımı ton 320

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar