Sonuç İlanı


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KALORİFER YAKITI. kilogram 130.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar