Sonuç İlanı


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Hizmeti(Brüt asgari ücretin %45 fazlası)(Brüt asgari ücretin %45 fazlası) Ay 13,00 12
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri gün 124

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar