Sonuç İlanı


T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Bir poligon noktasının yer seçimi adet 65
2 C4 Derece bir poligon noktası (GPS - bronz - ana nivelman noktası)
(Meskun sahada)
adet 5
3 C4 Derece bir poligon noktası (GPS - beton - ara nivelman noktası)
(Gayrimeskun sahada)
adet 15
4 C4 Derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ara nivelman noktası) adet 15
5 C4 Derece bir poligon noktası (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) adet 30
6 Meskun sahada bir poligonun röper ölçü ve krokisi adet 5
7 Meskun olmayan sahada bir poligonun röper ölçü ve krokisi adet 60
8 Ana nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü adet 5
9 Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü adet 15
10 Yardımcı nivelman noktası gidiş-dönüş ölçümü adet 45
11 1/1000'lik Meskun harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) hektar 1
12 1/2000'lik Harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) hektar hektar 140
13 Uygulama haritalarının hazırlanması
(Gayrimeskun arazide 1 km yol için)
kilometre 14
14 Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot)
(Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)
kilometre 5
15 Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot)
(Düz yollarda meskun arazide toplam 1 km için)
kilometre 9
16 En kesitlerin tersimatı (Siyah kot)
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)
kilometre 9
17 En kesitlerin tersimatı (Siyah kot)
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)
kilometre 5
18 En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat)
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)
kilometre 9
19 En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat)
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam1 km kurp için)
kilometre 5
20 Toprak, Küskü ve Yumuşak Kayada Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması ( 0.00 - 8.00 m arasında) metre 85
21 Zemin veya Kayanın Fiziksel ve Mekanik Özelliklerini Belirlemek İçin Yeterli Miktarda Numune Alımı adet 20
22 Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması metre 455
23 Kayalarda 0.00-100.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması (Karotlu) metre 36,421
24 0.00-30.00 Metre Arasında Örselenmemiş Numune Alınması adet 90,081
25 0.00 - 30.00 Metre Arasında Yerinde Deney (SPT+Örselenmemiş Örnek Alınması) adet 365,307
26 0.00-30.00 Metre Arasında Presiyometre Deneyi Yapılması adet 44,607
27 Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi adet 12,865
28 Kayaçlarda Su Oranı Tayini ISRM Adet 24,00 adet 11,787
29 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 5,829
30 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Elastisite Modulü ve Poizon Oranı Tayini
(Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin)
adet 6,317
31 Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini (Hazır Karot Numunesi üzerinde) set 2,47
32 Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini (Numune Hazırlanarak) set 2,604
33 Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini (Parça Kayadan Numune alınarak) set 2,688
34 Nokta Yükü İndeksi Tayini I set 2,723
35 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık için deney yöntemi (numune haz.dahil) adet 2
36 Su Muhtevası Ölçümü set 355,122
37 Atterberg Limitlerinin Tayini Likit Limit (LL)
Plastik Limit (PL) ve Plastisite indeksi (PI)
adet 400,388
38 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri İri daneli karışık malzemeler Kuru metot adet 17,727
39 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri İri daneli karışık malzemeler Yaş metot adet 210
40 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri Dane Boyutu Dağılımının Tayini İnce daneli malzemeler adet 195
41 Doğal Birim Hacim Ağırlığı ( gn ) Tayini
( Şekilli Numune Üzerinde )
set 90
42 Kuru Birim Hacim Ağırlığı ( gk ) Tayini set 90
43 Konsolidasyon ( Odeometre ) Deneyi
( gs, gn ve wn Dahil )
Konsolidasyon+Serbest Şişme Miktarı+Şişme Basıncı
adet 20
44 Kohezyonlu Zeminlerde Serbest (Tek Eksenli) Basınç
Dayanımının Ölçümü
(Örselenmemiş Numune Üzerinde)
set 80
45 Kohezyonlu Zeminlerde Serbest (Tek Eksenli) Basınç
Dayanımının Ölçümü
(Yoğrulmuş Numune Üzerinde)
set 5
46 Kayma Direncini Kesme Kutusu ile Tayini ( gn ve wn Dahil )
Kesme Aşaması Tek Kademeli Deneyler (set 3 numune) (set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 40
47 Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz-
Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini (UU) . (set 3 numune) (set üzerinden birimlendirilecektir.)
adet 40
48 Modifiye Proctor İnce daneli topraklarda adet 20
49 Modifiye Proctor İri daneli toprak-agrega karışımlarında adet 20
50 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini (CBR) Yaş CBR (şişme %`si dahil) adet 20
51 Taze Betonda Birim Ağırlık Tayini ( 1 Deney ) adet 2,691
52 İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme adet 3,076
53 İri Agrega (Elek Analizi) adet 3,089
54 Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini
(Los Angeles Metodu) (1 Num.)
adet 3
55 Agregaların Donmaya ve Çözülmeye karşı Direncin
Tayini (Çakılda) (1 Num.)
adet 3,215
56 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro
Deval Deneyi) (1 Numune)
adet 3
57 Termal ve Bozunma özellikleri Magnezyum Sülfat
Deneyi (Yeni Su Banyosu ile)
(Kum-Çakılda) (1 Numune)
adet 2,859
58
Toprakta Kimyasal Deneyler Organik Madde Miktarı Tayini
adet 3,415
59 GEOTEKNİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI grup 1
60 ÇED HİZMETLERİ (Belge getirildiğinde ödenecek) adet 1
61 GENEL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ grup 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar