Sonuç İlanı


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Aşçı (Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 1,00 24
2 Mutfak Hizmetlisi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 3,00 24
3 Garson(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 2,00 24
4 Kasap(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 24
5 aşçı(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Gün 1,00 20
6 Mutfak Hizmetlisi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Gün 3,00 60
7 Garson(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Gün 2,00 40
8 Kasap(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Gün 1,00 20
9 Aşçı(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Saat 1,00 200
10 Mutfak Hizmetlisi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Saat 3,00 600
11 Garson(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Saat 2,00 400
12 Kasap(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Saat 1,00 200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar