Sonuç İlanı


Doğumevi Hastanesi -Dr.Zekai Tahir Burak

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Ultrason Görüntüleme Hizmet Alımı puan 612.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar