Sonuç İlanı


HALIKÖY BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SPOR SAHASI VE PARK YAPTIRILACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)