Sonuç İlanı


KIRIKKALE BELEDİYESİ FENİŞLERİ MÜD

Kurumumuz İhtiyacı İçin CADDE VE SOKAK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)