Sonuç İlanı


Arnavutköy Belediyesi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEYDAN VE BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)