Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ (OTOBÜS) SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Otobüs adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar