Sonuç İlanı


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Motorin libre 60.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar