Sonuç İlanı


Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 22/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 TORC VE EBV GRUBU TESTLERİ HİZMET ALIMI puan 950.000
2 NEFELOMETRİ TESTLERİ HİZMET ALIMI puan 4.533.172
3 MAKROELİSA TESTLERİ HİZMET ALIMI puan 10.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar