Sonuç İlanı


Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Beyhekim

Kurumumuz İhtiyacı İçin DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 28/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Metal Destekli Kron – Köprü Protezlerin Döküm ve Bitim (Seramik) İşçilik Hizmet Alımı adet 150.000
2 Alt – Üst Çene Tam Protez İçin İskelet Kafes (Tek Çene) ve Alt – Üst Çene İskelet Döküm İşçilik Hizmeti Alımı (Tek Çene) adet 15.000
3 Alt - Üst Çene, Tam – Bölümlü Akrilik veya Metal Kaideli Protezlerin Yalnız Diş Dizim ve Bitim Hizmet Alımı (Tek Çene) adet 5.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar