Sonuç İlanı


SGK ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 GENEL TEMİZLİK VE HAMALİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALESİ(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 28,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar