Sonuç İlanı


K.Y.K. BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 TEMİZLİKÇİ PERSONEL (Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 161,00 36
2 ÖZÜRLÜ TEMİZLİKÇİ PERSONEL(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 5,00 36
Birimi Miktarı
1 RESMİ TATİL BAYRAM ÇALIŞMASI gün 1.023
2 TEMİZLİK MALZEMESİ adet 6

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar