Sonuç İlanı


K.Y.K. Muğla İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli İşçilik Gideri(Brüt asgari ücretin %8 fazlası) Ay 105,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri gün 3.766,5
2 Malzeme- Ekipman Bedeli (36 Ay) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar