Sonuç İlanı


Burdur İl Özel İdaresi GENEL SEKRETERLİK

Kurumumuz İhtiyacı İçin SULAMASI TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)