Sonuç İlanı


Adana Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ CİHAZ, DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 22/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 14 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)