Sonuç İlanı


ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin FUEL-OİL 4 ( KALYAK KALORİFER YAKITI ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Fuel - Oil 4 Kalyak kalorifer yakıtı.
kilogram 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar