Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOTEM TABELALARI, YÖNLENDİRME LEVHALARI VE UYARI TABELALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1  Işıklı Park Totem Tabelası adet 100
2 Yeşil Alan Tabelası adet 6.902
3 Oyun Alanı Tabelası adet 182
4 Ahşap Uyarı Tabelası adet 185
5 Park İçi Yönlendirme Tabelası ( tip 1 ) adet 15
6 Park İçi Yönlendirme Tabelası ( tip 2 ) adet 29
7 Bina Yönlendirmesi adet 150
8 Saç Levha Bilgilendirme Levhası adet 532
9 Parapet metrekare 5.520
10 Direkli Totem Tabela adet 10
11 250 cm Kompozit Harf adet 210
12 450 cm Kompozit Harf adet 210

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar