Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOTEM TABELALARI, YÖNLENDİRME LEVHALARI VE UYARI TABELALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1  Işıklı Park Totem Tabelası adet 100
2 Yeşil Alan Tabelası adet 6.902
3 Oyun Alanı Tabelası adet 182
4 Ahşap Uyarı Tabelası adet 185
5 Park İçi Yönlendirme Tabelası ( tip 1 ) adet 15
6 Park İçi Yönlendirme Tabelası ( tip 2 ) adet 29
7 Bina Yönlendirmesi adet 150
8 Saç Levha Bilgilendirme Levhası adet 532
9 Parapet metrekare 5.520
10 Direkli Totem Tabela adet 10
11 250 cm Kompozit Harf adet 210
12 450 cm Kompozit Harf adet 210

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar