Sonuç İlanı


Batman Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 MR(MAGNETİK REZONANS) puan 10.590.000
2 BT(BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) puan 8.113.000
3 A)El bilek grafisi (tek yön) B) Mandibula (tek yön) C Kafa grafisi(tek yön) D)Vertebra grafileri(tek yön)E Sella spot grafisi F)Sinus (Waters) grafisi (tek yön)G-Eklem Grafisi(tek yön) puan 600.000
4 A) Akciğer grafisi P.A(tek yön) B)Akciğer grafisi YAN P.A (tek yön) C)L5-SI spot grafisi puan 1.260.000
5 A)Düz karın grafiği B)Eklem grafiği (tek yön) mukayeseli C)Eklem grafiği (iki yön) tek Eklem D) Kalp tele radyogramlar (tek yön) E)Pelvis gr.(tek yön) F)Vertebra grafikleri .dorsal veya lomber(tek yön) G)Uzun kemik (tek film) (tek yön) H)Ayak grafisi puan 2.460.000
6 Vertebra grafiler yan grafi puan 180.000
7 A)Kafa grafisi(iki yön) B)Pelvimetri(iki yön) C)stenvers puan 180.000
8 A) Bacak uzunluk grafisi B)Vertebra grafileri,dorsal veya lomber (iki yön)C)Eklem grafisi (üç yön) puan 648.000
9 Akciğer grafisi (iki yön) puan 36.000
10 A)Eklem grafisi mukayeseli(iki yön) B) Basarak ayak grafisi(pepslanus) C)Akciğer grafisi (üç yön) D)Pelvis grafisi (üç yön) puan 144.000
11 A)Temporamadibular Eklem (mukayeseli Ağız A-K) B)Vertebra grafileri ,servikal (üç yön) puan 43.200
12 A)Kafa grafisi (dört yön) B)Vertebra grafileri ,servikal (dört yön) C) Vertebra grafileri dorsal veya lomber (üç yön) puan 36.000
13 Vertebra grafileri dorsal veya lomber (dört yön) puan 72.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar