Sonuç İlanı


Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Şehir İçi Kullanım Amaçlı Otobüs Kiralanması kilometre 75.000
2 Şehir İçi Kullanım Amaçlı Küçük Otobüs Kiralanması kilometre 75.000
3 Şehir İçi Kullanım Amaçlı Minibüs Kiralanması kilometre 75.000
4 Şehir Dışı Kullanım Amaçlı Otobüs Kiralanması kilometre 750.000
5 Şehir Dışı Kullanım Amaçlı Küçük Otobüs Kiralanması kilometre 100.000
6 Şehir Dışı Kullanım Amaçlı Minibüs Kiralanması kilometre 100.000
7 Yurt Dışı Kullanım Amaçlı Otobüs Kiralanması kilometre 200.000
8 Yurt Dışı Kullanım Amaçlı Küçük Otobüs Kiralanması kilometre 50.000
9 Yurt Dışı Kullanım Amaçlı Minibüs Kiralanması kilometre 50.000
10 Yol Giderleri(Otoyol, Köprü, Arabalı Vapur/Feribot vb. Giderler) yüzde (%) 5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar