Sonuç İlanı


BOLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)