Sonuç İlanı


Nevşehir Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)