Sonuç İlanı


ÖBEKTAŞ BELEDİYESİ Hesap işleri müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOBÜS SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ALÇAK TABAN GİRİŞLİ, ÖZÜRLÜ RAMPALI, TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜ (oturma kapasitesi en az 25 kişi olan, en az 49 kişi ayakta ve 1 tekerlekli sandalyeli yolcu taşıyan otobüsü) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar