Sonuç İlanı


MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin OKUL KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Okul Kıyafeti takım 3.900

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar