Sonuç İlanı


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEKHANE VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yemekhane ve Geçiş Kontrol Sistemi adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar