Sonuç İlanı


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Bayburt Üniversitesi 2018 Yılı Yemek Hizmet Alımı İşi adet 230.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar