Sonuç İlanı


Gümüşhane Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Silahsız Koruma Ve Güvenlik Personeli (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))

(Brüt asgari ücret)
Ay 1,00 36
2 Silahsız Koruma Ve Güvenlik Personeli (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))

(Brüt asgari ücretin %5 fazlası)
Ay 41,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde Çalışaçak Personel (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4)) (1 Kişi Asgari Ücret)
gün 46,5
2 Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde Çalışaçak Personel (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))(25 Kişi Asgari ücret + %5 Fazlası)
gün 1.162,5
3 Yol Bedeli ( Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (%2) + İşveren İşsizlik Primi (%2) + Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr. (%11) + Genel Sağlık Sigorta Primi (%7,5))(Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))
adet 78.624

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar