Sonuç İlanı


Açıköğretim Fakültesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SORU KİTAPÇIĞI BASIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Soru kitapçığı basımı sayfa 115.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar