Sonuç İlanı


Devlet Hastanesi -Atatürk-Aydın

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 34 AYLIK RADYOTERAPİ HİZMETİ ALIMI puan 12.958.317,4

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar