Sonuç İlanı


Gümüşhane Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (Diş Klinik Destek Personeli Hizmet Alımı)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Diş Klinik Destek Personeli
(Brüt asgari ücret)
Ay 1,00 36
2 Diş Klinik Destek Personeli(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 6,00 36
3 Diş Klinik Destek Personeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 36
4 Diş Klinik Destek Personeli(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 1,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde Çalışaçak Personel (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))(1 Kişi Brüt Asgari Ücret)
gün 46,5
2 Yol Bedeli (Tek Yön)( Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (%2) + İşveren İşsizlik Primi (%2) + Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr. (%11) + Genel Sağlık Sigorta Primi (%7,5))(Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))
adet 16.848
2. KISIM (Klinik Destek Personeli Hizmet Alımı)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Klinik Destek Personeli(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 13,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde Çalışaçak Personel (Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))(13 Kişi) gün 604,5
2 Yol Bedeli (Tek Yön)( Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (%2) + İşveren İşsizlik Primi (%2) + Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr. (%11) + Genel Sağlık Sigorta Primi (%7,5))(Sözleşme Ve Genel Giderler Dahil (%4))
adet 24.336

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar