Sonuç İlanı


ERZURUM SU KANAL İDARESİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İnşaat Mühendisi çalıştırılması, 26 gün brüt 8.00-TL nakdi yemek bedeli, 4.00-TL nakdi yol bedeli ve (% 4 sözleşme giderleri dahil)(Brüt asgari ücretin %105 fazlası) Ay 3,00 12
2 Harita Teknikeri çalıştırılması, 26 gün brüt 8.00-TL nakdi yemek bedeli, 4.00-TL nakdi yol bedeli ve (% 4 sözleşme giderleri dahil)(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 12
3 Sıhhi Tesisat Ustası, E Sınıfı Şoför, Kepçe Operatörü ve Elektrik Ustası çalıştırılması, 26 gün brüt 8.00-TL nakdi yemek bedeli, 4.00-TL nakdi yol bedeli ve (% 4 sözleşme giderleri dahil)(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 32,00 12
4 Su Arıza İşçisi ve B Sınıfı Şoför çalıştırılması, 26 gün brüt 8.00-TL nakdi yemek bedeli, 4.00-TL nakdi yol bedeli ve (% 4 sözleşme giderleri dahil)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 7,00 12
Birimi Miktarı
1 Asgari ücretin % 105 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 20 saat fazla mesaisi ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) saat 720
2 Asgari ücretin % 105 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 2 pazar ücreti ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 72
3 Asgari ücretin % 105 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalıştırılması ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 42
4 Asgari ücretin % 75 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 20 saat fazla mesaisi ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) saat 240
5 Asgari ücretin % 75 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 2 pazar ücreti ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 24
6 Asgari ücretin % 75 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalıştırılması ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 14
7 Asgari ücretin % 40 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 20 saat fazla mesaisi ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) saat 7.680
8 Asgari ücretin % 40 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 2 pazar ücreti ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 768
9 Asgari ücretin % 40 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalıştırılması ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 448
10 Asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 20 saat fazla mesaisi ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) saat 1.680
11 Asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin aylık 2 pazar ücreti ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 168
12 Asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden ücretlendirilmiş personelin Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalıştırılması ve (% 4 sözleşme giderleri dahil) gün 98

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar