Sonuç İlanı


Niğde Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin CİHAZ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 11 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (BİYOKİMYA)
Birimi Miktarı
1 ALP
test 215.000
2 ALBUMİN
test 19.500
3 ALT
test 610.000
4 AMİLAZ
test 184.000
5 AMONYAK
test 300
6 ASO
test 39.700
7 AST
test 610.000
8 CRP
test 459.000
9 C3
test 500
10 C4
test 500
11 DİREKT BİLİRUBİN
test 218.000
12 DEMİR
test 139.000
13 ETİL ALKOL
test 8.000
14 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (UIBC)
test 139.000
15 FOSFOR (P)
test 124.000
16 GGT
test 210.500
17 GLUKOZ
test 645.000
18 HbA1c (HPLC)
test 61.900
19 HDL KOLESTEROL
test 180.000
20 IgA
test 1.600
21 IgG
test 1.600
22 IgM
test 1.600
23 DİGOKSİN
test 600
24 KARBAMAZEPİN
test 1.000
25 LİTYUM
test 1.000
26 VALPROİK ASİT
test 2.000
27 KALSİYUM
test 302.000
28 KLOR
test 253.000
29 KOLESTEROL
test 18.000
30 CK (KREATİN KİNAZ)
test 68.000
31 KREATİNİN
test 670.000
32 LDH
test 86.500
33 LİPAZ
test 128.500
34 MAGNEZYUM
test 165.000
35 MİKROALBUMİN
test 10.000
36 P. KOLİNESTERAZ VE/VEYA KOLİNESTERAZ
test 300
37 POTASYUM
test 434.000
38 BOS - İDRARDA PROTEİN (kantitatif)
test 4.000
39 RF
test 41.200
40 SODYUM
test 434.000
41 TOTAL BİLİRUBİN
test 218.000
42 TOTAL PROTEİN
test 14.500
43 TRANSFERİN
test 7.000
44 TRİGLİSERİT
test 180.000
45 ÜRE
test 630.000
46 ÜRİK ASİT
test 193.500
47 LDL KOLESTEROL (direkt ölçüm-kit ile)
test 1.500
48 CK-MB (İMMÜN İNHİBİSYON)
test 20.000
2. KISIM (HEMOGRAM)
Birimi Miktarı
1 HEMOGRAM
test 805.000
3. KISIM (HORMON)
Birimi Miktarı
1 AFP
test 8.500
2 ANTİ TG
test 6.250
3 ANTİ TPO
test 7.250
4 HCG/BHCG
test 58.500
5 CA 125
test 10.000
6 CA 15-3
test 9.000
7 CA 19-9
test 11.000
8 CEA
test 8.500
9 CKMB (kütle)
test 90.000
10 VİTAMİN D
test 100.000
11 DHEA-SO4
test 3.500
12 ESTRADİOL
test 10.000
13 FERRİTİN
test 12.200
14 FOLAT
test 64.000
15 FSH
test 13.000
16 LH
test 11.000
17 PROGESTERON
test 3.000
18 PROLAKTİN
test 16.500
19 İNTAKT PTH
test 35.000
20 SERBEST PSA
test 4.500
21 SERBEST T3
test 74.000
22 SERBEST T4
test 172.000
23 TOTAL TESTOSTERON
test 7.000
24 TOTAL IgE *
test 3.500
25 TOTAL PSA
test 15.000
26 TROPONİN I
test 103.000
27 TSH
test 237.000
28 VİT B12
test 177.000
29 İKİLİ TEST(PAPP-A +Serbest/ Total Beta HCG)*
test 6.000
30 ÜÇLÜ TEST (E3-HCG-AFP)*
test 6.000
31 İNSÜLİN
test 3.500
32 KORTİZOL
test 3.000
33 HBsAg
test 18.000
34 Anti HBs
test 18.000
35 Anti HCV
test 18.000
36 Anti HAV IgM
test 2.000
37 Anti HAV IgG veya Total
test 1.000
38 Anti HIV COMBO
test 16.000
4. KISIM (İDRAR)
Birimi Miktarı
1 İdrar testi(tam otomatik)
test 270.000
2 İdrar testi(strip okuyucu veya tam otomatik)
test 16.000
5. KISIM (KANGAZI)
Birimi Miktarı
1 Kan gazları
test 81.000
2 Karboksihemoglobin
test 5.250
6. KISIM (KOAGULASYON)
Birimi Miktarı
1 PTZ
test 132.500
2 APTT
test 118.500
3 Fibrinojen
test 20.000
4 D-Dimer
test 14.000
7. KISIM (SEDİMANTASYON)
Birimi Miktarı
1 SEDİMANTASYON
test 131.000
8. KISIM (BAKTERİ DENTRİFİKASYON)
Birimi Miktarı
1 Bakteri identifikasyonu
test 2.000
2 Bakteri antibiyotik duyarlılık testi
test 2.000
3 Maya identifikasyonu
test 100
4 Maya Antifungal duyarlılık testi
test 100
5 Neisserria spp/Haemophilus spp identifikasyonu
test 100
9. KISIM (KAN GRUBU)
Birimi Miktarı
1 Kan Grubu
test 28.500
2 İndirekt Coombs
test 3.150
3 Direkt Coombs
test 3.150
4 Cross Match
test 18.000
10. KISIM (KAN KÜLTÜRÜ(Otomatik Sistem))
Birimi Miktarı
1 Kan kültürü(Otomatik Sistem)
test 6.000
11. KISIM (MAKRO ELİZA)
Birimi Miktarı
1 HBsAg
test 65.000
2 Anti HBs
test 60.000
3 Anti HCV
test 65.000
4 Anti HIV
test 60.000
5 Anti HBc IgM
test 2.000
6 Anti HBc TOTAL
test 1.000
7 Anti HAV IgM
test 1.000
8 Anti HAV IgG/TOTAL
test 1.000
9 Hbe Ag
test 1.500
10 Anti Hbe
test 1.500
11 Rubella IgG
test 9.000
12 Rubella IgG Avidite‘*’
test 200
13 Rubella IgM
test 9.000
14 Toksoplazma IgG
test 9.000
15 Toxoplazma IgM
test 9.000
16 Toxoplazma IgG Avidite‘*’
test 300
17 Anti CMV IgM‘*’
test 1.000
18 Anti CMV IgG Avidite‘*’
test 100
19 Anti CMV IgG‘*’
test 1.000
20 Sifiliz testi
test 2.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar