Sonuç İlanı


K.Y.K. Sakarya İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 244,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması gün 7.858,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar