Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Çankiri SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Gençlik Lideri Hizmet Alımı(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Ay 10,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar