Sonuç İlanı


İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik Personeli (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek(Brüt asgari ücretin %1 fazlası) Ay 19,00 36
2 Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek+(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 2,00 36
3 Bilgisayar Bakım-Onarım-Teknik Destek Elemanı (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek+(Brüt asgari ücretin %46 fazlası) Ay 3,00 36
4 Elektrik Teknisyeni (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek+(Brüt asgari ücretin %41 fazlası) Ay 1,00 36
5 İnşaat Teknik Elemanı (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek+(Brüt asgari ücretin %36 fazlası) Ay 2,00 36
6 Kalorifer Elemanı (İl İçi) (Brüt Asgari Ücret + Yol +Yemek+(Brüt asgari ücretin %1 fazlası) Ay 2,00 36
7 Kalorifer Elemanı (İlçeler) (Brüt Asgari Ücret + Yemek+(Brüt asgari ücretin %1 fazlası) Ay 2,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar