Sonuç İlanı


Devlet Hastanesi-Ulus

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 MR Görüntüleme Hizmet Alımı puan 1.863.370
2 MR Raporlama adet 13.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar