Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 23/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kömür Alımı (Fındık) kilogram 100.000
2 Kömür Alımı (Ceviz) kilogram 80.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar