Sonuç İlanı


EMİRSEYİT BELEDİYESİ EMİRSEYİT BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

İhale 24/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Hizmet Aracı alınması adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar