Sonuç İlanı


TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) Makine İkmal Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İşveren Sorumluluk Sigortası
-Kişi Başı Bedeni Limit: 200.000 TL.
-Kaza Başı Bedeni Limit: 2.000.000 TL.
-Yıllık Toplam Limit: 2.000.000 TL.
*Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) %5 Dahil Brüt Prim Teklif Verilecektir.
kişi 3.805

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar