Sonuç İlanı


Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 9 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)