Sonuç İlanı


K.Y.K. Sakarya İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 27/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İl Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri İklimlendirme(Kalorifer Yakma) İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 55,00 36
2 İl Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Engelli İklimlendirme(Kalorifer Yakma) Personeli İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 36
3 İl Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Bakım Onarım (Teknisyen Yardımcısı) İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 16,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri fazla çalışma gün 1.953

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar