Sonuç İlanı


Denizli Defterdarlığı Personel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Denizli Defterdarlığı Hizmet Binası ve çevresinin 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında genel temizlik işinin 3 işçi ile yaptırılması (Brüt asgari ücret) Ay 3,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar